Một vài nhận xét về cuốn phim

Một vài nhận xét về cuốn phim "Sự thật về Hồ Chí Minh"

By Trần Thanh

  • Release Date: 2014-05-05
  • Genre: Education

Description

KẾT LUẬN:
1. DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" chỉ là một trò bịp của bọn việt gian cộng sản và Việt Tân giăng ra, không khác gì cái bẫy "biểu tình tại gia" của Thích Quảng Ðộ. Lý do:

A. Tất cả những điều tiết lộ trong phim như Hồ tặc ăn cắp văn thơ, có hai ba vợ, giết vợ, vụ tết Mậu Thân, cải cách ruộng đất đều xưa như trái đất, người dân ngoài bắc trong nước đã biết cách đây 50 năm và đã được phổ biến trên internet cách đây hơn 15 năm! Không dấu được nữa thì bây giờ bọn giặc phải cho phép "tiết lộ sự thật" để lấy điểm với toàn dân!

B. Ðiều quan trọng nhất là cái tội ác tày trời của thằng Hồ và đảng việt gian của hắn là đi làm việt gian, tay sai cho Liên Xô, Trung Cộng và bất cứ nước nào, thì không được đề cập trong DVD!

C. Những tên tay sai chó săn đã tìm cách chạy tội cho Hồ tặc, vẽ lại chân dung của hắn thành NHÀ ÐỘC TÀI! Giữa một thằng việt gian bán nước và một nhà độc tài khác nhau xa lắm, cũng tựa như tội ăn cướp giết người và tội ăn trộm! ÐÂY LÀ MỤC ÐÍCH CHÍNH CỦA VIỆC LÀM DVD Sự Thật! Một nhà lãnh đạo độc tài vẫn có thể được người dân gọi bằng "ông" nhưng nếu là thằng việt gian thì dứt khoát phải gọi bằng "thằng"!

D. Tên việt gian Bùi Diễm đã nhận xét: "Tư tưởng Hồ Chí Minh không lấy gì làm súc tích cho lắm. Ðạo đức Hồ Chí Minh không lấy gì làm tốt đẹp cho lắm"

Nhóm chữ "không lấy gì làm ..." có nghĩa là một sự việc gì đó hoặc một vật gì đó nếu được đánh giá thì sẽ được điểm từ trung bình trở lên.

Ví dụ như ta nói: - Anh ta hát không lấy gì làm hay cho lắm!

Ðiều này có nghĩa là anh ta ca không hay nhưng cũng không quá tệ. Tên Bùi Diễm đã công nhận thằng Hồ là nhà tư tưởng, nghĩa là nó có những công trình nghiên cứu như ... Karl Marx, dù không hay cho lắm! Ngoài ra, Bùi Diễm cũng công nhận là thằng Hồ có đạo đức từ trung bình trở lên!

Phải công nhận Bùi Diễm là tên chó săn rất đúng nghĩa vì ngay cả tên Bùi Tín cũng không dám nâng bi Hồ tặc đến như vậy! Ai cũng biết tư tưởng và đạo đức của thằng Hồ là zero, nếu không muốn nói là điểm âm rất nặng, vậy mà Bùi Diễm đã nâng lên trung bình!

Ngày nào ở hải ngoại còn có những tên trí thức chồn lùi, chó săn đổ bô như vậy thì công cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn còn khó khăn nhiều lắm!

Chúng ta phải vận động đồng bào tẩy chay cái DVD độc hại này, bởi vì trong nước cờ tiếp theo, bọn giặc sẽ tuyên truyền: - Bác Hồ chẳng qua chỉ là NHÀ ÐỘC TÀI giống như tổng thống Ngô Ðình Diệm! Quý vị tôn thờ tổng thống Diệm thì tại sao không tôn thờ bác Hồ? Hai người về cơ bản giống như nhau!

Chúng ta phải hành động ngay kẻo quá trễ!

Ông Nguyễn Hữu Lễ chỉ là một con tắc kè, mặt nạ đã rớt rồi. Chúng tôi cần đòi lại cả đất nước chớ không phải đòi lại cái tên Sài Gòn! Một người dân oan đi khiếu kiện là phải đòi lại toàn bộ căn nhà chớ không ai ngu dại gì chỉ đòi lại cái số nhà!
Trần Thanh
Ngày 17 tháng 7 năm 2009